ตัวกรองไอเทมของ AmbientImpact

Ambient.Impact.EndGame

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.1e)
สร้างโดย : AmbientImpact
อัพเดทล่าสุด : 4 มี.ค. 2021 04:56:19

My personal item filter. The sounds can be found in the GitHub repository: https://github.com/Ambient-Impact/Path-of-Exile-item-filter

Followers 1

Ambient.Impact.AnimateWeapon

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.1e)
สร้างโดย : AmbientImpact
อัพเดทล่าสุด : 4 มี.ค. 2021 04:56:34

My personal item filter, but for Animate Weapon builds. The sounds can be found in the GitHub repository: https://github.com/Ambient-Impact/Path-of-Exile-item-filter

Followers 1

Ambient.Impact.NewLeague

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.1e)
สร้างโดย : AmbientImpact
อัพเดทล่าสุด : 4 มี.ค. 2021 04:56:52

My personal item filter when starting a new league. The sounds can be found in the GitHub repository: https://github.com/Ambient-Impact/Path-of-Exile-item-filter

Followers 1