ตัวกรองไอเทมของ Baerk

Chaos

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1d)
สร้างโดย : Baerk
อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2020 20:42:58

A filter meant for hunting for pieces of the chaos vendor recipe. Also a leveling filter.

Jewelry

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1d)
สร้างโดย : Baerk
อัพเดทล่าสุด : 9 ก.พ. 2020 11:04:03

A filter meant for hunting rare jewelry for chaos recipe once the non jewelry components have been stocked up.

Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1d)
สร้างโดย : Baerk
อัพเดทล่าสุด : 10 ก.พ. 2020 19:58:26

A filter meant for when I stop doing the chaos recipe.