เซิฟเวอร์ PC อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

Basic Information

กิลด์: None

Forum Posts: 224 (0.07 โพสท์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: เม.ย. 25, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: เม.ย. 2, 2021

ตัวละคร

ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ความสำเร็จ & ชาลเล้นจ์

ไม่มีการท้าทายในขณะนี้

Seasons & กิจกรรม

คะแนนรวมทุก Season: 0