ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Karui Fight Club

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 39 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: มี.ค. 6, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: เม.ย. 2, 2021

ตัวละคร

Zana_Mai_Waifu
Scion เลเวล 28
Hardcore League
Merveil_Mai_Waifu
Pathfinder เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 64 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0