ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Get That Jerk

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 8083 (1.75 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: เม.ย. 8, 2011
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: พ.ย. 30, 2023

ตัวละคร

TaborDanIvor
Gladiator เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 105 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0