ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: IGA

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 485 (0.14 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ค. 31, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ธ.ค. 4, 2022

ตัวละคร

ConsumingQuark
Elementalist เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จกับภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 7 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 105 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 3