ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Order of the Ebil Duck

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 55 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ย. 8, 2011
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: พ.ย. 11, 2023

ตัวละคร

Narnach_Traps
Saboteur เลเวล 81
Hardcore SSF League
Narnach_Pact
Occultist เลเวล 89
Solo Self-Found League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 6 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 97 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 19
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0