เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้
6/112
Araku Tiki
Ngamahu Tiki
Ngamahu Tiki
Astramentis
Atziri's Foible
Aul's Uprising
Badge of the Brotherhood
Bisco's Collar
Blightwell
Blood of Corruption
Bloodgrip
Carnage Heart
Daresso's Salute
Extractor Mentis
Eye of Chayula
Presence of Chayula
Eye of Innocence
Eyes of the Greatwolf
Fury Valve
Gloomfang
Hinekora's Sight
Hyrri's Truth
Impresence
Impresence
Impresence
Impresence
Impresence
Karui Ward
Karui Charge
Maligaro's Cruelty
Marylene's Fallacy
Natural Hierarchy
Night's Hold
Night's Hold
Perquil's Toe
Rashkaldor's Patience
Retaliation Charm
Rigwald's Curse
Sacrificial Heart
Zerphi's Heart
Shaper's Seed
Sidhebreath
Solstice Vigil
Star of Wraeclast
Stone of Lazhwar
Stone of Lazhwar
Tavukai
Tear of Purity
Tear of Purity
The Anvil
The Ascetic
The Aylardex
The Halcyon
The Pandemonius
The Ignomon
The Effigon
The Jinxed Juju
The Primordial Chain
Ungil's Harmony
Victario's Acuity
Voice of the Storm
Choir of the Storm
Voll's Devotion
Warped Timepiece
Willowgift
Winterheart
Xoph's Heart
Xoph's Blood
Yoke of Suffering