3.4.5 Patch Notes

3.4.5 Patch Notes
  • เราได้เพิ่ม Supporter Packs เพื่อฉลองการเปิดตัวของลีกใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ th.pathofexile.com/purchase
  • แก้บัคที่เมื่อสลับหินสกิลที่ร่ายปรกติด้วยหินที่ร่ายออกทันทีแล้วทำการร่ายสกิลร่ายปรกตินั้นรัวๆ จะทำให้สกิลร่ายปรกติร่ายออกทันทีได้
  • แก้บัคที่ทำให้การเพิ่มผู้เล่นหรือระยะเวลาให้กับลีกส่วนตัวระหว่างที่ลีกกำลังอยู่ในขั้นตอนการระดมทุน จะทำให้ม็อดของลีกนั้นถูกลบออกถาวร ถ้าคุณได้ทำการเพิ่มผู้เล่นหรือระยะเวลาขณะระดมทุนไปแล้ว คุณต้องเลือกม็อดของลีกใหม่อีกครั้ง
Last bumpedเมื่อ 13 พ.ย. 2018 18:04:00

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม