ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: «PVP» -- PVP Guild. Recruiting!

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 156 (0.05 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.ย. 19, 2014
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: มิ.ย. 14, 2023

ตัวละคร

Olibihear
Hierophant เลเวล 97
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 107 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0