ตัวกรองไอเทมของ AmbientImpact

Ambient.Impact.EndGame

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : AmbientImpact
อัพเดทล่าสุด : 20 เม.ย. 2021 02:33:15

My personal item filter. The sounds can be found in the GitHub repository: https://github.com/Ambient-Impact/Path-of-Exile-item-filter

Followers 1

Ambient.Impact.AnimateWeapon

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : AmbientImpact
อัพเดทล่าสุด : 20 เม.ย. 2021 02:33:32

My personal item filter, but for Animate Weapon builds. The sounds can be found in the GitHub repository: https://github.com/Ambient-Impact/Path-of-Exile-item-filter

Followers 1

Ambient.Impact.NewLeague

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1c)
สร้างโดย : AmbientImpact
อัพเดทล่าสุด : 20 เม.ย. 2021 02:33:45

My personal item filter when starting a new league. The sounds can be found in the GitHub repository: https://github.com/Ambient-Impact/Path-of-Exile-item-filter

Followers 1