ลีกส่วนตัว

รวม: 1
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับสอง
มอนสเตอร์มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 40%
ลดการต้านทานของผู้เล่น ระดับหนึ่ง
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -20%
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -20%
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟได้
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟได้