ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 1

QUINS SANCTUM PRECUM LEAGUE (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 4 ธ.ค. 2022 12:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:14 ธ.ค. 2022 12:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: SSF Hardcore
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%