ลีกส่วนตัว

รวม: 5
ลดค่าต้านทานของผู้เล่น ระดับสอง
ผู้เล่นมีค่าต้านทานทุกธาตุ -40%
ผู้เล่นมีค่าต้านทานทุกธาตุ -40%
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้