เซิร์ฟเวอร์ระบบ PC กำลังรีสตาร์ท ณ บัดนี้ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน โดยประมาณ

ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 1

LAF (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 13 ธ.ค. 2019 15:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:12 มี.ค. 2020 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Metamorph