Basic Information

กิลด์: PINK

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 0 (0 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.ย. 21, 2014
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ต.ค. 4, 2014

ตัวละคร

Gamora_Cull
Witch เลเวล 79
Standard ลีก

ความสำเร็จ & ภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่สำเร็จแล้ว: 0 / 40
 
ความสำเร็จที่ทำแล้ว: 19 / 123
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0