ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Just a few guys trying not to die

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 408 (0.1 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ค. 1, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: พ.ค. 28, 2022

ตัวละคร

SatiateLastKickAtTheCan
Slayer เลเวล 100
Hardcore League
SnakeInYourMouth
Saboteur เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 116 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 3438
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0