ไอเทมฟิลเตอร์ของ Chri079s

STD MF

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Chri079s
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2022 04:58:23

STD MF

ผู้ติดตาม 10
Version : 8.8.3.2022.258.5

Chaos recipe

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Chri079s
อัพเดทล่าสุด : 22 พ.ค. 2022 11:50:47

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

ผู้ติดตาม 2
Version : 8.6.2.2022.142.13

Levelling

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Chri079s
อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2022 17:45:40

ผู้ติดตาม 2
Version : 8.8.0a.2022.231.17

Late Reds- Early blasting

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Chri079s
อัพเดทล่าสุด : 30 ส.ค. 2022 04:33:13

ผู้ติดตาม 1
Version : 8.8.2.2022.242.5