ไอเทมฟิลเตอร์ของ DeadlyyBlood

CopyOf_3.10 Splinter Farming

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1c)
สร้างโดย : DeadlyyBlood
อัพเดทล่าสุด : 13 เม.ย. 2020 05:27:37

The filter I used to farm the maps in "How to Farm Simulacrum Splinters for 700+ Chaos Per Hour – Path of Exile Currency Farming Guide." Modified version of NeverSink's Very Strict. Hides all currencies worth less than 1/6 of a chaos orb (ie. Chromatics and Jewellers). Hides all rares (with a few exceptions). Meant for farming fast!

CopyOf_3.10 Splinter Farming

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.1c)
สร้างโดย : DeadlyyBlood
อัพเดทล่าสุด : 28 เม.ย. 2020 14:38:05

The filter I used to farm the maps in "How to Farm Simulacrum Splinters for 700+ Chaos Per Hour – Path of Exile Currency Farming Guide." Modified version of NeverSink's Very Strict. Hides all currencies worth less than 1/6 of a chaos orb (ie. Chromatics and Jewellers). Hides all rares (with a few exceptions). Meant for farming fast!