ไอเทมฟิลเตอร์ของ Ekriminal

UberStrict_NoChrome

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 21 ก.พ. 2021 16:48:56

ผู้ติดตาม 1
Version : 7.11.2

UberFilter

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 24 ก.พ. 2021 23:39:48

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

ผู้ติดตาม 3
คัดลอก 2
Version : 7.11.2

StrictLowStack

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 25 ส.ค. 2022 18:33:30

Version : 8.8.2.2022.237.19

StrictLowStack

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 25 ส.ค. 2022 18:33:50

Version : 8.8.2.2022.237.19

leagueStart

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2022 15:27:19

Version : 8.8.0

AAAACaster Copy

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2022 15:28:37

Added 2G1B notification for early lvling

Version : 8.8.0

StrictLowStack

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 25 ส.ค. 2022 18:33:07

Version : 8.8.2.2022.237.19

VeryStrict stacks

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Ekriminal
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 20:44:46

Version : 8.9.0a.2022.343.18