ไอเทมฟิลเตอร์ของ Explicitskill

1H Leveling

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 17:39:45

04 Aug 21 Update

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

2H Leveling

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 17:58:28

04 Aug 21 Update

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

BowLeveling

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 17:58:45

04 Aug 21 Update

Followers 2
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

CasterLeveling

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3b)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 7 ก.ย. 2021 16:16:09

04 Aug 21 Update

Followers 2
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

Endgame

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 18:00:06

04 Aug 21 Update

Followers 2
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

UberEndGame

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 18:00:54

Ultimatum update

Followers 2
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

MidMaps

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 17:59:48

04 Aug 21 Update

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 8.2.1

EarlyMapsMelee

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 17:59:01

04 Aug 21 Update

Version : 8.2.1

EarlyMapsCast

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3b)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 9 ก.ย. 2021 19:19:24

09 Sep 21 Update for Gauntlet

Followers 1
Version : 8.2.1

EarlyMapsStaves

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: ไม่ระบุ)
สร้างโดย : Explicitskill
อัพเดทล่าสุด : 4 ส.ค. 2021 18:02:01

04 Aug 21 Update

Version : 8.2.1