เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

FluffyFractalshard - ข้อมูล Season

อันดับของ Season: -

 

ถ้วยรางวัลของอีเวนท์ล่าสุด