ไอเทมฟิลเตอร์ของ GrekMaR

CrucibleRFSemiStrict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : GrekMaR
อัพเดทล่าสุด : 18 เม.ย. 2023 04:05:33

only relevant armor / Sceptre

Version : 8.10.0.2023.108.1

GrekMaRCruc RF Farm strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : GrekMaR
อัพเดทล่าสุด : 19 เม.ย. 2023 14:25:26

Very strict only what I'm farming

Version : 8.10.0.2023.109.13

GrekMaRCruc RF 84plus

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : GrekMaR
อัพเดทล่าสุด : 29 เม.ย. 2023 02:15:38

Very strict only what I'm farming - 84+

Version : 8.10.3.2023.119.1