ลีกส่วนตัว

รวม: 2
ลดการต้านทานของผู้เล่น ระดับสอง
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -40%
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -40%
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟได้
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟได้
ลดการต้านทานของผู้เล่น ระดับสอง
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -40%
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -40%
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟได้
ไอเทมระดับแรร์กับเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟได้