ตัวกรองไอเทมของ KenbbeR

CopyOf_Adngamer - normal

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: ไม่ระบุ)
สร้างโดย : KenbbeR
อัพเดทล่าสุด : 4 เม.ย. 2020 03:51:23

Versión básica para comenzar la liga Delirium. Contiene explicaciones en español. Realizado por pableras (adngamer)

CopyOf_Adngamer - Estricto

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: ไม่ระบุ)
สร้างโดย : KenbbeR
อัพเดทล่าสุด : 4 เม.ย. 2020 03:51:48

Versión estricta para la liga Delirium. Se recomienda empezar con el filtro básico y una vez que tengamos la economía solventada, pasar al filtro estricto. Contiene explicaciones en español. Realizado por pableras (adngamer)