ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 1

Ozzy Lolcohol Gucci Hobo (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 29 มิ.ย. 2021 08:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:19 ก.ค. 2021 08:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Ultimatum
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมแรร์กับไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมแรร์กับไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้