ไอเทมฟิลเตอร์ของ Mikrotherion

Mikropore SSF

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3b)
สร้างโดย : Mikrotherion
อัพเดทล่าสุด : 24 ม.ค. 2021 07:26:52

A filter I created for my SSF playing. Very little changes to vanilla colour scheme.

Followers 1
Version : Heist

Mikropore SSF - Ritual

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3b)
สร้างโดย : Mikrotherion
อัพเดทล่าสุด : 24 ม.ค. 2021 01:45:13

Same as Mikropore SSF but with highlighting of bases I want to chance.

Version : 1.0.0

Mikropore SSF - Expedition

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3b)
สร้างโดย : Mikrotherion
อัพเดทล่าสุด : 29 ส.ค. 2021 04:09:32

Mikropore SSF filter You can easily modify this filter to your needs following this link: https://filterblast.xyz/advanced/Template/1nfi2qc

Version : 1.0.0