ไอเทมฟิลเตอร์ของ Muldini

OFTRTA_LOW

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:18

One Filter to Rule Them All https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1259059/

ผู้ติดตาม 384
คัดลอก 105
Version : 4.9.2

OFTRTA_MODERATE

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:17

One Filter to Rule Them All https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1259059/

ผู้ติดตาม 648
คัดลอก 154
Version : 4.9.2

OFTRTA_HIGHISH

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:17

One Filter to Rule Them All https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1259059/

ผู้ติดตาม 351
คัดลอก 40
Version : 4.9.2

OFTRTA_HIGH

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:17

One Filter to Rule Them All https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1259059/

ผู้ติดตาม 303
คัดลอก 28
Version : 4.9.2

OFTRTA_VERY_HIGH

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:17

One Filter to Rule Them All https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1259059/

ผู้ติดตาม 238
คัดลอก 18
Version : 4.9.2

OFTRTA_TIGHT

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:17

One Filter to Rule Them All https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1259059/

ผู้ติดตาม 190
คัดลอก 10
Version : 4.9.2

OFTRTA_BLIGHT

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.15.3d)
สร้างโดย : Muldini
อัพเดทล่าสุด : 25 ต.ค. 2021 14:53:17

DO NOT USE - WORK IN PROGRESS

ผู้ติดตาม 91
คัดลอก 6
Version : 4.9.2