ไอเทมฟิลเตอร์ของ NeacaL_

End League

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : NeacaL_
อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2022 13:21:13

Version : 8.6.3.2022.195.17

New League

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : NeacaL_
อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2022 16:13:33

league start filter

Version : 8.8.0a.2022.231.17

New League

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : NeacaL_
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 14:05:07

Version : 8.9.0a.2022.343.18

Mid League

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : NeacaL_
อัพเดทล่าสุด : 13 ธ.ค. 2022 20:14:45

Version : 8.9.1.2022.347.21