ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: ไม่มี

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 41 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: มี.ค. 5, 2014
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.พ. 14, 2021

ตัวละคร

ภารกิจความสำเร็จกับภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 97 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0