ตัวกรองไอเทมของ Renkaness

CopyOf_SimpleFilter

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Renkaness
อัพเดทล่าสุด : 4 พ.ย. 2020 08:47:20

This is the fastest and shortest filter. Mainly for Hardcores League. Uses the latest mechanic announced by GGG. Uses in-game colors: Text color: Green - Unique; Cyan - Influenced, Veiled; Yellow - Rare; Blue - Magic; White - Normal; Black - Other, Dark red- Corrupted Background color: Blue - Currency, Divination Cards, Vendor Recipes; Orange - Map Fragments; Brown - Maps; Green - Jewels, Amulets, Rings, Belts; Purple - Flask; light navy blue - Quality above 13% Border color: Green - 6 linked, Yellow - 5, Orange - 4, Blue - 3, Pink- Abyss, Shades of White - not linked or other sockets Two way of using: "Always Highlight" enabled and pick up with Pickup Button "Always Highlight" disabled and pick up with Highlight Button - in-game intended method to use at higher level to hide everything and highlight after drop.

CopyOf_EpicFail42

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Renkaness
อัพเดทล่าสุด : 4 พ.ย. 2020 08:52:37

Simple, readable, no need to update. See forum thread at https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1296898/page/1

CopyOf_EpicFail42

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Renkaness
อัพเดทล่าสุด : 4 พ.ย. 2020 08:53:13

Simple, readable, no need to update. See forum thread at https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1296898/page/1