ตัวกรองไอเทมของ S0S

CopyOf_NeverSink-2semistr-softcore

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4b)
สร้างโดย : S0S
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.ย. 2020 00:29:00

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

Version : semi-strict

CopyOf_NeverSink-1regular-softcore

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4b)
สร้างโดย : S0S
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.ย. 2020 00:30:49

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

Version : regular

CopyOf_NeverSink-3strict-softcore

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4b)
สร้างโดย : S0S
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.ย. 2020 00:31:02

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

Version : strict

CopyOf_NeverSink-4verystr-softcore

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4b)
สร้างโดย : S0S
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.ย. 2020 00:31:22

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

Version : very strict

CopyOf_NeverSink-5uberstr-softcore

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4b)
สร้างโดย : S0S
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.ย. 2020 00:30:39

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

Version : uber strict

CopyOf_NeverSink-6uberplu-softcore

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4b)
สร้างโดย : S0S
อัพเดทล่าสุด : 20 ก.ย. 2020 00:30:18

NeverSink's LOOTFILTER, in-depth, endgame+leveling 2in1, user-friendly, multiversion, updated and refined over 5 years. For more information and customization options, visit: www.filterblade.xyz

Version : Super uber strict