ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: ไม่มี

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 32441 (8.47 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: เม.ย. 5, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: มี.ค. 2, 2023

ตัวละคร

MitchSB
Witch เลเวล 81
Hardcore League
BoemanSB
Gladiator เลเวล 93
Solo Self-Found League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 98 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0