ตัวกรองไอเทมของ Speedoz

Filter 1 Leveling All Leagues

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1b)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2021 15:37:43

Regular Filter removed Engineer Shards

Followers 755
คัดลอก 277
Version : 8.0.0a

Filter 2 Early Maps

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1b)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2021 15:40:49

Semi Strict removed Engineer Shards

Followers 654
คัดลอก 165
Version : 8.0.0a

Filter 3 Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1b)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 30 เม.ย. 2021 09:00:16

Uber Strict added Jewellers and Silver Coins for currency Shows 6 socket items, all veiled

Followers 516
คัดลอก 82
Version : 8.0.2a

CR1 HELMETS

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 13:35:24

SEMISTRICT Mapping Chaos Recipe HELMETS

Followers 475
คัดลอก 105
Version : 7.11.0

CR2 GLOVES

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 13:35:26

SEMISTRICT Mapping Chaos Recipe GLOVES

Followers 462
คัดลอก 80
Version : 7.11.0

CR3 BOOTS

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 13:35:30

SEMISTRICT Mapping Chaos Recipe BOOTS

Followers 462
คัดลอก 74
Version : 7.11.0

CR4 BODY ARMOUR

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 13:35:52

SEMISTRICT Mapping Chaos Recipe BODY ARMOUR

Followers 460
คัดลอก 77
Version : 7.11.0

CR5 WEAPONS

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 13:35:58

SEMISTRICT Mapping Chaos Recipe WEAPONS

Followers 463
คัดลอก 80
Version : 7.11.0

Filter 4 Uber Valdo

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Speedoz
อัพเดทล่าสุด : 9 มี.ค. 2021 08:28:10

Filter 3 Uber removed Chaos and Horizon Shard

Followers 50
คัดลอก 5
Version : 7.11.2