ตัวกรองไอเทมของ Tetsix

Strict PundW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.0b)
สร้างโดย : Tetsix
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2021 16:16:12

Version : 8.0.0a

Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.0b)
สร้างโดย : Tetsix
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2021 16:16:18

Version : 8.0.0a

Regular Ritu

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.0b)
สร้างโดย : Tetsix
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2021 16:16:21

Version : 8.0.0a