ไอเทมฟิลเตอร์ของ TheOnlyDrane

Crucible Very Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : TheOnlyDrane
อัพเดทล่าสุด : 25 เม.ย. 2023 05:15:32

Version : 8.10.2.2023.115.5

Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : TheOnlyDrane
อัพเดทล่าสุด : 4 ก.ย. 2022 06:04:50

Version : 8.8.2.2022.247.5

Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : TheOnlyDrane
อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2022 06:04:49

Version : 8.8.3.2022.266.5

Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : TheOnlyDrane
อัพเดทล่าสุด : 25 ธ.ค. 2022 00:14:31

Version : 8.9.3.2022.359.1

Sanctum Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : TheOnlyDrane
อัพเดทล่าสุด : 25 ธ.ค. 2022 00:15:13

Version : 8.9.3.2022.359.1