ไอเทมฟิลเตอร์ของ Thieftix

KalandraSemi

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Thieftix
อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2022 14:18:15

Version : 8.8.0.2022.231.16

KalandraStrict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Thieftix
อัพเดทล่าสุด : 30 ส.ค. 2022 23:33:00

Version : 8.8.2.2022.243.1

KalandraVeryStr

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.19.1c)
สร้างโดย : Thieftix
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2022 02:00:42

Version : 8.8.3.2022.258.1