ตัวกรองไอเทมของ Tr0LLkIEn

CopyOf_Adngamer - normal 3.12

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4d)
สร้างโดย : Tr0LLkIEn
อัพเดทล่าสุด : 26 ก.ย. 2020 16:30:17

Versión básica para comenzar la liga Heist. Contiene explicaciones en español. Realizado por pableras (adngamer)

CopyOf_Adngamer - Estricto 3.12

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.4d)
สร้างโดย : Tr0LLkIEn
อัพเดทล่าสุด : 26 ก.ย. 2020 16:30:34

Versión estricta para la liga Heist. Se recomienda empezar con el filtro básico y una vez que tengamos la economía solventada, pasar al filtro estricto. Contiene explicaciones en español. Realizado por pableras (adngamer)