ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Non-Player Character

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 110 (0.04 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ค. 4, 2015
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ต.ค. 4, 2023

ตัวละคร

Jewelcheckerbitch
Scion เลเวล 28
Hardcore League
FeuerderGerechtigkeit
Hierophant เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 121 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0