ตัวกรองไอเทมของ Vath

MAGAFilter SemiStrict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Vath
อัพเดทล่าสุด : 22 ก.ย. 2020 11:36:11

Make ARPGs Great Again!

Version : 7.10.1

MAGAFilter Normal

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Vath
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 12:59:21

Make ARPGs Great Again!

Version : 7.11.0

MAGAFilter Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Vath
อัพเดทล่าสุด : 22 ก.ย. 2020 11:03:01

Make ARPGs Great Again!

Version : 7.10.1

MAGAFilter VStrict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5e)
สร้างโดย : Vath
อัพเดทล่าสุด : 22 ก.ย. 2020 11:03:15

Make ARPGs Great Again!

Version : 7.10.1