Basic Information

กิลด์: Waifu Fan Club

Forum Posts: 83 (0.03 โพสท์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.พ. 6, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.พ. 14, 2021

ตัวละคร

Waifu_BF
เลเวล 100 Inquisitor
Standard League

ความสำเร็จ & ชาลเล้นจ์

ชาลเล้นจ์ที่สำเร็จแล้ว: 0 / 40
 
ความสำเร็จที่ทำแล้ว: 113 / 123
 

Seasons & กิจกรรม

คะแนนรวมทุก Season: 32