ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 6

PoE Chudes Scourge (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 22 ต.ค. 2021 15:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:21 ธ.ค. 2021 14:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Scourge

Ziz x Shopify Reb Class Gauntlet (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 13 มี.ค. 2021 10:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:12 เม.ย. 2021 14:07:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: HC SSF Ritual
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหายธาตุมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเสริมเป็นความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเสริมเป็นความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
ลดค่าต้านทานของผู้เล่น ระดับ 1
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%

Poe Chudes Cardiff PL (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 15 ม.ค. 2021 14:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:16 มี.ค. 2021 15:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Ritual

Ziz x Shopify Gauntlet SSFHC (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 14 พ.ย. 2020 10:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:24 พ.ย. 2020 10:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: HC SSF Heist
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหายธาตุมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเสริมเป็นความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเสริมเป็นความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
ลดค่าต้านทานของผู้เล่น ระดับ 2
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -40%
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -40%

Cardiff Harvest League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 7 ส.ค. 2020 15:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:6 ก.ย. 2020 15:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Harvest
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมแรร์กับไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมแรร์กับไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้

Cardiff HC League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 29 ม.ค. 2020 15:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:9 มี.ค. 2020 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Metamorph