ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: ไม่มี

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 54 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ย. 8, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ต.ค. 18, 2023

ตัวละคร

ScoudyDeadAlready
Gladiator เลเวล 95
Hardcore SSF League
ScoudyPathOfTrickster
Trickster เลเวล 100
Solo Self-Found League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 117 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0