ไอเทมฟิลเตอร์ของ Zyememe

3.12 Ultra Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.5b)
สร้างโดย : Zyememe
อัพเดทล่าสุด : 28 ต.ค. 2020 06:47:35

no rogue marker, no trash unique

Version : 7.10.5.2020.302.8

3.13 Ultra Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Zyememe
อัพเดทล่าสุด : 8 ก.พ. 2021 23:36:25

Version : 7.11.2.2021.40.1

3.13 Omega Ultra Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Zyememe
อัพเดทล่าสุด : 22 ก.พ. 2021 05:43:30

Version : 7.11.2.2021.53.9