ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 1

Welcome To The Jungle (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 6 ส.ค. 2019 14:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:16 ส.ค. 2019 14:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Legion
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
อดอยาก
ไม่มีการเติม พลังชีวิต, มานา, โล่พลังงาน, ขวดยา เมื่อคุณกลับเมือง
ไม่มีการเติม พลังชีวิต, มานา, โล่พลังงาน, ขวดยา เมื่อคุณกลับเมือง