ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 5
เวลาเริ่ม: ลีกจะเริ่มเมื่อการระดมทุนถึงเป้าหมาย
เหลือเวลา:0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที

ชนิดของลีก: Hardcore Archnemesis
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
ลดค่าต้านทานของผู้เล่น ระดับ 1
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%

ลีกที่หมดเวลา

Soloplayerr (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 22 มี.ค. 2023 13:14:42 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:28 มี.ค. 2023 17:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Krangled Passives Group SSF
พาสซีฟยับเยิน
ตารางพาสซีฟและตารางคลาสเสริมถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ คุณสมบัติของพาสซีฟจะถูกซ่อนจนกว่าจะมีการอัพพาสซีฟที่เชื่อมกัน คลาสตัวละคร Scion ถูกปิดการใช้งาน
ตารางพาสซีฟและตารางคลาสเสริมถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ คุณสมบัติของพาสซีฟจะถูกซ่อนจนกว่าจะมีการอัพพาสซีฟที่เชื่อมกัน คลาสตัวละคร Scion ถูกปิดการใช้งาน
ไม่มีคลังเก็บของกิลด์
ผู้เล่นไม่สามารถใช้งานคลังเก็บของกิลด์ได้
ผู้เล่นไม่สามารถใช้งานคลังเก็บของกิลด์ได้
ศพแข็งทื่อ
คุณไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 1 นาทีหลังจากที่คุณตาย
คุณไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 1 นาทีหลังจากที่คุณตาย

BPL Cosmic Contest (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 17 มิ.ย. 2022 16:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:27 มิ.ย. 2022 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Sentinel

TWIST OF FATE COMMUNITY LEAGUE (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 22 เม.ย. 2022 13:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:2 พ.ค. 2022 13:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Archnemesis

RANDOM LEAGUE DRIINJEVENT (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 27 ส.ค. 2021 13:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:6 ก.ย. 2021 13:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: SSF Expedition
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%