ไอเทมฟิลเตอร์ของ cowpimp

Strict_Unmodified_Azurite

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.18.1f)
สร้างโดย : cowpimp
อัพเดทล่าสุด : 10 ส.ค. 2022 00:19:09

Version : 8.6.3.2022.221.21

Strict_Slam_Leveling_Azurite

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.18.1f)
สร้างโดย : cowpimp
อัพเดทล่าสุด : 6 ส.ค. 2022 12:25:59

Version : 8.6.3.2022.218.13

Strict_Slam_EarlyLeveling_Azurite

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.18.1f)
สร้างโดย : cowpimp
อัพเดทล่าสุด : 10 ส.ค. 2022 00:27:47

Version : 8.6.3.2022.221.21