ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Enigmatic

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 788 (0.2 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ธ.ค. 27, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.ย. 24, 2023

ตัวละคร

LetsStackSomeAUras
Guardian เลเวล 97
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 8 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 117 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 45
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0