ตัวกรองไอเทมของ ffhighwind

L1_Regular_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:46:12

Leveling - Large

Followers 101
คัดลอก 77
Version : 3.12.2

L2_Mapping_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:46:26

Mapping - Large

Followers 66
คัดลอก 21
Version : 3.12.2

L4_Strict_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:47:01

Strict - Large

Followers 51
คัดลอก 14
Version : 3.12.2

L5_VeryStrict_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:47:20

Very Strict - Large

Followers 43
คัดลอก 8
Version : 3.12.2

S1_Regular_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:44:31

Leveling

Followers 35
คัดลอก 6
Version : 3.12.2

S2_Mapping_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:44:52

Mapping

Followers 33
คัดลอก 9
Version : 3.12.2

S4_Strict_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:45:29

Strict

Followers 25
คัดลอก 3
Version : 3.12.2

S5_Very_Strict_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:45:46

Very Strict

Followers 27
คัดลอก 6
Version : 3.12.2

L3_Semi_Strict_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:46:40

Semi-Strict Large

Followers 14
คัดลอก 1
Version : 3.12.2

S3_Semi_Strict_HW

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.12.0)
สร้างโดย : ffhighwind
อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2020 15:45:12

Semi-Strict

Followers 14
คัดลอก 1
Version : 3.12.2