ลีกส่วนตัว

รวม: 1
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับสอง
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับสอง
มอนสเตอร์มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 40%
ลดการต้านทานของผู้เล่น ระดับสอง
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -40%
ผู้เล่นมีต้านทานทุกธาตุ -40%